Author Archives

Archive of the posts written by author : Dom.

Ocena

Nowoczesne miasto dom został zbudowany w 19 wieku starań, aby połączyć zalety miejskiego i wiejskiego…

Rodzaje

Według pieśni miejskich można podzielić domy jednorodzinne wolnostojące (lub pojedyncze), bliźniaczy, čtyřdomy, wiersz, patio lub…

Dom

Dom jest mały oddzielny budynek na jednym lub kilku poziomach (dwóch naziemnych i jednej kondygnacji…

drewniany dom

Pruskiego jest typu wiejskiego domu , gdzie parterze jest drewniany przestrzeń i umieszczona powyżej podłogi…

Dom niskoenergetyczny

Dom niskoenergetyczny jest wspólny budynek, który jest zużycie energii na ogrzewanie w zakresie 15-50 kWh…

Średniowieczny dom

Pojawienie się w domu wczesnym średniowieczu można zrekonstruować dzięki badaniom archeologicznym. Za okres 6 do…

Starożytny rzymski dom

Domy bogatych mieszczan z zbudowano w głębi i na ulicy sąsiadują ze sobą. Typowy dom…

Materiał i technologia

Według lokalnych potrzeb i możliwości klimatu z domów wybudowanych w ciepłych regionach gliny lub cegieł…

Główną część domu

Oprócz najbiedniejszych i bardzo prosty w ciepłym mieszkaniu regionów dom stoi na fundamencie i składa…

Etymologia 

Czech i słowiańskie słowo dom ( dom ) jest związana z grecką Domos , łaciński…