Do aktuálního ročníku BEFFA bylo možné přihlásit stavby/projekty  v následujících kategoriích:

  • rodinné domy
  • bytové domy
  • nebytové budovy
  • rekonstrukce (bytová i nebytová)
  • revitalizace panelových domů
  • dřevostavba (napříč vyhlášenými kategoriemi; nesoutěží na regionální úrovni, pouze finálové kolo)
  • multikomfortní dům (kategorie generálního partnera soutěže skupiny Saint-Gobain akcentující mimořádnou kvalitu vnitřního prostředí a bydlení; napříč vyhlášenými kategoriemi; nesoutěží na regionální úrovni, pouze finálové kolo)
  • studentská soutěž stavebních projektů (neplatí podmínka realizace; nesoutěží na regionální úrovni, pouze finálové kolo)

Pokud vaše stavba vyhovuje také kritériím kategorie dřevostavba anebo usoudíte, že splňuje parametry kategorie multikomfortní dům, vyznačte toto v přihlášce zaškrtnutím doplňující kategorie.

Porota si vyhrazuje právo přeřadit přihlášenou stavbu do jiné či další kategorie, pokud dle jejího odborného názoru bude této kategorii lépe vyhovovat.