Dom jest mały oddzielny budynek na jednym lub kilku poziomach (dwóch naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej i poddasza – według CSN 73 4301), przeznaczone do mieszkań , w których więcej niż połowa powierzchnia pomieszczeń i przestrzeni przeznaczonej do życia. Zazwyczaj zamieszkuje jedną rodzinę lub grupę osób, które razem tworzą jedno gospodarstwo domowe . Dom zwykle zawiera jeden lub kilka bajtów (maksymalnie 3 mieszkania – Zgodnie z CSN 73 4301) i ma jednego właściciela.

Wille są często, ale nie zawsze w posiadaniu przez użytkownika. Rzadziej zdarza się, że właściciel domu wynajmuje dom na kogoś innego.