Dom niskoenergetyczny jest wspólny budynek, który jest zużycie energii na ogrzewanie w zakresie 15-50 kWh / m² rocznie. [1] Można to osiągnąć przez przeprowadzenie procesu projektowania i budowy wysokiej jakości zwłaszcza bez mostków cieplnych . budowanie zdolności izolacji są zaprojektowane zgodnie z zalecanymi wartościami normy CSN 73 0540 „Termiczna ochrona budynków”. cyrkulacja powietrza może być kontrolowane i ewentualnie użyć odzysk ciepła .