Building Efficiency Awards (BEFFA) je soutěž současných stavebních projektů s výjimečnou energetickou, konstrukční a architektonickou hodnotou realizovaných v České a Slovenské republice.

Soutěž Building Efficiency Awards pořádá o. p. s. BEFFA za odborné garance Vysokého učení technického v Brně a dalších univerzit (ČVUT, STU Bratislava, TU Liberec, TU Zvolen). Předsedou poroty složené z odborníků a zástupců relevantních profesí z České a Slovenské republiky je zástupce odborného garanta soutěže doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.  Každoročně soutěž podporují i další odborné autority (ČKAIT) a ministerstva (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, …).

Soutěžní kategorie

Do soutěže lze přihlásit stavby realizované v České a Slovenské republice, které byly dokončeny ve zpravidla dvouletém období vypsaném pro daný ročník.

Do aktuálního ročníku BEFFA lze přihlásit stavby/projekty s datem dokončení v období 1. 1. 2012 – 31. 6. 2014 v následujících kategoriích:

  • rodinné domy
  • bytové domy
  • nebytové budovy
  • rekonstrukce (bytová i nebytová)
  • revitalizace panelových domů
  • dřevostavba (napříč vyhlášenými kategoriemi)
  • multikomfortní dům (napříč vyhlášenými kategoriemi)
  • studentská soutěž stavebních projektů (neplatí podmínka realizace)

Přihlašovatel

Projekt může přihlásit kdokoli, kdo k němu má relevantní vztah, především pak investor, projektant, architekt, uživatel nebo vysoká škola (v případě studentských projektů). Podmínkou přihlášení projektu/stavby do soutěže je souhlas investora, majitele, projektanta, případně realizační firmy (alespoň jednoho z nich), se zveřejněním projektu. Více o podmínkách soutěže najdete v Pravidlech.

Termín pro podání přihlášek

Projekty a stavby bylo možné přihlásit zdarma od 12. 9. 2013 do 31. 6. 2014 

Průběh soutěže

První kolo soutěže proběhlo v České a Slovenské republice na regionální úrovni. Vítězné projekty regionálních kol se pak utkají v mezinárodním česko-slovenském finále, které proběhne 27. listopadu 2014. Nejlepší projekty v každé kategorii získají hodnotné ceny od partnerů soutěže.