Přihlášené projekty bude odborně posuzovat porota složená z odborníků a zástupců relevantních profesí z České a Slovenské republiky.

Jejím předsedou je doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., ze Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně.

Členové:

prof. dr. ing. arch. Bořek Šípek (FUA TU Liberec)

Ing. Irena Plocková (SFŽP ČR)

Ing. arch. Vlado Milunić (Studio VM)

Ing. arch. Václav Mencl

Doc. ing. arch. Michal Kohout (FA ČVUT Praha, vítěz BEFFA 2012)

PhDr. Jiří Kučera (Stavitel)

Ing. arch. Josef Smola (Centrum pasivního domu)

Mgr. Matej Šišolák (Jaga media)

Doc. Ing. Veronika Kotrádyová, PhD. (FA STU Bratislava)

prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc. (DF TU Zvolen)

Ing. arch. Ingrid Konrád (Útvar hl. architekta Bratislava)

Doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (ÚM STU Bratislava)

Doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc. (FA STU Bratislva, Inštitút ekologickej a experimentálnej architektúry)

2 zástupci partnera akce, společnosti Saint gobain