Agregace

Agregace v obecném smyslu je kombinací několika prvků do jednoho celku. Výsledek agregace se nazývá agregace .

V marketingu

Agregace je marketingová strategie zaměřená na rozšíření zákaznické základny; se zaměřuje na všeobecné potřeby obyvatelstva a předpokládá, že všichni spotřebitelé na určitém trhu jsou navzájem podobní a mají podobné potřeby.

V ekonomice

Agregace

  1. konsolidaci ekonomických ukazatelů prostřednictvím jejich seskupení. Agregované ukazatele představují generalizované, syntetické měřiče, které v jednom společném ukazateli kombinují mnoho soukromých. Například ukazatel objemu průmyslové produkce v zemi představuje celkovou hodnotu výroby všech průmyslových podniků. Agregace se provádí souhrnem, seskupením nebo jinými prostředky pro snižování jednotlivých ukazatelů na generalizované;
  2. na rozdíl od segmentace trhu, považuje trh za homogenní prostředí, ve kterém se používají jednotné marketingové techniky.

Literatura

  • Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB Moderní ekonomický slovník. – 5. vydání, Pererab. a další. – M .: INFRA-M, 2007. – 495 s. – (slovníky B-k “INFRA-M”).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *