Dobrá péče

Sociální péče je poskytování obyvatelstva státu, sociální skupiny nebo třídy, rodiny, individuální osobnosti s materiálními, společenskými a duchovními výhodami .

Sociální péče je přímo závislá na úrovni vývoje výrobních sil a povaze hospodářských vztahů . Čím vyšší je úroveň vývoje výrobních sil, tím rychleji bude blahobyt obyvatelstva.

V ještě větší míře je blahobyt souvisí s efektivitou sociálních a ekonomických politik v dané společnosti.

Viz také

  • Ekonomika štěstí
  • Životní standard
  • Bohatství
  • Studie o přírodě a příčinách bohatství národů
  • Hospodářská teorie dobrých životních podmínek (BOOK)
  • Národní fond sociálního zabezpečení Ruska

Poznámky

  1. ↑ Credit Suisse  Global Wealth Databook 2016 // Global Wealth Databook 2016: zpráva. – 2016. – listopad. – str. 105-108 .

Leave a Reply

Your email address will not be published.