Financování

Podniky (z francouzského  fondu – majetek, majetek, majetek):

  • V širším smyslu – aktiva , druhy peněz, peněz, cenných papírů (hotovostní i nepeněžní peníze , šeky , poukázky , převody , akreditivy ), kterými jsou prováděny platby a závazky jejich vlastníků jsou propouštěny.
  • V úzkém smyslu – finanční prostředky banky ( hotovost , účty v jiných bankách, snadno prodávané cenné papíry, poukázky apod.) V cizí měně na účtech v zahraničních korespondenčních bankách, které provádějí finanční transakce jménem banky. Prostředky země, státy v zahraničí, se nazývají zahraniční aktiva. Díky aktivům je možné provádět platby v zahraničí a splácet závazky. Vzhledem k tomu, že značná část platebního obratu mezi státy je v dolarech a eurech , nejběžnější podíly v těchto měnách.
  • Vklady jednotlivců a organizací v bankách.
  • Daňový úvěr je otevřen každému daňovému poplatníkovi (společnosti nebo jednotlivci), který obdrží dividendy vyplácené společnostmi, které platí podnikovou daň z činností společnosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *