Fiskální násobitel

Fiskální multiplikátor nebo multiplikátor Keynes , někdy jako multiplicity efektů v ekonomice je poměr změny národního důchodu ke změně vládních výdajů, které ji způsobují. V obecnějším smyslu exogenní multiprikator náklady na měnící se národní přechod v důsledku jakékoliv změny v autonomním strávil (výdaje na soukromé investice, spotřeba, vládní výdaje a výdaje cizinců při vývozu země), které ji způsobují. Pokud je násobek více než 1, tento zvýšený účinek národních příjmů se nazývá multiplikační efekt. Reálné ekonomické fiskální multiplikátory jsou vypočteny a hodnota nižší než 1, například index po krizi pro Japonsko byla 0,55 [1] jako násobič, může být závislý na jiných ekonomických proměnných, jako je otevřeno / zavřeno trhu a další.

Zdroje

  1. Up skok↑ ( (en) ) Masahiro Kawai, Peter J. Morgan, Shinji Takagi, měnové a Správa zásad měny v Asii , Edward Elgar Publishing, 2012, str. 237

Leave a Reply

Your email address will not be published.