Fiskální politika

Fiskální politikou jsou opatření přijatá státem k regulaci a kontrole státního rozpočtu země. Jedná se o roční finanční plán hospodářského rozvoje státu. Zahrnuje příjmy a výdaje vlády za vykazované období, obvykle jeden rok. Výnosy jsou tvořeny daňovými příjmy a náklady na údržbu neproduktivní sféry (zdravotnictví, školství, armáda, policie atd.). Na konci roku se srovnávají příjmy a výdaje a existují 3 možné scénáře:

  • Příjmy TR = náklady TC – z toho vyplývá, že rozpočet je vyrovnaný
  • Příjem TR> Nákladová cena TC – vyplývá, že existuje rozpočtový přebytek
  • TR výnosy <TC náklady – vyplývá, že existuje rozpočtový schodek

Cíle fiskální politiky

Cíle fiskální politiky mohou být:

  • Překonání důsledků hospodářských krizí
  • Rozšíření výroby a snížení nezaměstnanosti
  • Překonání inflace
  • Hospodářský růst země

Leave a Reply

Your email address will not be published.