Předfinancovaný kapitál

Předběžný kapitál znamená peníze (nebo jakýkoli jiný majetek) vynaložené za účelem získání zisku za organizaci výroby, pořízení zařízení, zahájení podnikatelské činnosti. Část vyspělejšího kapitálu obsaženého v pracovních prostředcích – jiný nástroj, zařízení, struktura – se připisuje základnímu kapitálu. Druhá část – náklady na suroviny a materiály, mzdy – se týká variabilního kapitálu.

Kapitál pokročilý [1] Ing. pokročilé kapitálové peněžní prostředky nebo hodnoty nemovitostí, které byly dříve investovány do projektu, než začala vytvářet příjmy. Prostředky obvykle poskytují konkrétní úkoly pro jeho následnou realizaci, včetně vytvoření nového podniku.

Předfinancovaný kapitál [2] Peněžní kapitál, určený k nabytí výrobních prostředků, organizaci podnikání, realizaci obchodních projektů s příslibem přinést do budoucnosti zisk. Jinými slovy, předem kapitál je investován do kapitálu. Takový kapitál je obvykle poskytován na konkrétní projekt s cílem jeho následné realizace (vytvoření nového podniku, firmy, organizace nového podnikání).

Poznámky

  1.  Obchodní slovník slovník
  2.  Encyklopedický slovník ekonomiky a práva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *