Rezervace (ekonomika)

Rezervace – registrace záznamu o přidělení zdroje někomu. Rezervace vyžaduje povinnost zaplatit za tento zdroj v době ukončení rezervace a je nutné, když v době podání žádosti není možná úplná platba, ale je možná později (rezervace se někdy provádí na základě částečného předčasného splacení ). S vývojem systémů vzdálených plateb se rezervace stále více nahrazují přímo nákupem .

Rezervace zboží ve skladech dodavatele se také nazývá rezervace .

Pokud doba uplynula a rezervace nebyla použita, rezervace je stažena a zdroj je vrácen do volného stavu a může být použit jinými uživateli. Například rezervace místa v kině se někdy provádí telefonicky, přičemž podmínkou je zakoupení jízdenky nejpozději půl hodiny před tréninkem. Takže nevyžádaná rezervace kina má stále možnost prodat.

Nejčastěji se rezervace provádí:

  • v oblasti cestovního ruchu rezervují dopravu ( letenky , jízdenky na vlak, autobusové jízdenky atd.), ubytování (pokoje v hotelech , ubytovny, penziony, chaty, prázdninové domy atd.). Vykonává to rezervační služba. Je rozdělen na garantované, nezaručené a super-garantované.
  • v oblasti zábavních knižních zájezdů , míst v divadlech a kinech a tak dále.

V současné době je rostoucí část rezervace uskutečněna online , často prostřednictvím zprostředkování globálních distribučních systémů .

Leave a Reply

Your email address will not be published.