Rozpočtová alokace

Rozpočtové příděly – rozpočtové prostředky poskytované z rozpočtového seznamu příjemci nebo správci rozpočtových prostředků [1] . Hlavní typy rozpočtových přídělů v souladu s ruskými právními předpisy pro rozpočet jsou prostředky na:

  • obsah rozpočtových institucí ;
  • provádění místních vlád povinnými platbami pro obyvatelstvo stanovenými právními předpisy Ruské federace, jakož i právními předpisy subjektů tvořících Ruská federace, právní úkony zastupitelských orgánů místní samosprávy;
  • výkon určitých pravomocí státu převedených na jiné úrovně vlády;
  • náhrady za dodatečné náklady vzniklé v důsledku rozhodnutí orgánů veřejné správy, které vedou ke zvýšení rozpočtových výdajů nebo ke snížení rozpočtových příjmů .

Zdroje

  1. ↑ Článek 283 rozpočtového řádu Ruské federace

Kapitola 28 rozpočtového předpisu RF “OBECNÁ USTANOVENÍ, která zahrnuje článek 283, ztratila svou sílu – federální zákon z 23. července 2013 N 252-FZ

Leave a Reply

Your email address will not be published.