Rozpočtový deficit

Rozpočtový schodek se vyskytuje tehdy, když je překročení rozpočtových výdajů nad rozpočtovými příjmy. Proto je třeba nalézt dodatečné prostředky na pokrytí tohoto rozdílu. Pokrytí mezeru se nazývá financování deficitu. To lze provést pomocí půjček (např. Vydávání státních cenných papírů , podepsání dluhopisového úvěru s bankou / bankami apod.), Příjmy z privatizace a koncese , granty atd. Pokrytí rozpočtového deficitu s vypůjčenými prostředky představuje vládní dluh .

Když stát chce ovlivnit ekonomiku, přináší cílené výdaje. Tyto náklady se mohou měnit. Nejviditelnějšími náklady jsou například infrastruktura (silnice v rušných oblastech, školy a mateřské školy v rychle rostoucích osadách, nemocnice, parky v znečištěných městech). Takové druhy výdajů se na první pohled zdají na ekonomice nepříznivě, ale tomu tak není. Cesty jak zlepšit komunikaci a zvýšit „rychlost“ (tj obrat z firmy ), které mohou působit podniky , ale tyto pobídky mají krátkou nebo střednědobou akci.

Rozpočtový schodek zvyšuje inflaci nepřímo a inflace zase zvyšuje úrokovou sazbu.

Viz také

  • Rozpočtová ztráta
  • Daně
  • Státního rozpočtu
  • Veřejné finance

Leave a Reply

Your email address will not be published.