Státní příjmy

Státní výnosy jsou příjmy získané vedením . Jsou to opak vládních výdajů . Státní příjmy jsou důležitou součástí fiskální politiky .

Výnosy mohou pocházet z daní nebo nedaňových příjmů (například příjmy z vládních firem, korporací a státních investičních fondů ).

Viz také

  • Státního rozpočtu

Leave a Reply

Your email address will not be published.