Materiální bohatství

Hmotné statky – kategorie ekonomické teorie , což je dobrá vlastnost přírody.

Materiální bohatství zahrnuje:

  • přírodní dary přírody – půda , voda , vzduch a klima ;
  • produkty zemědělství , těžební průmysl ;
  • budovy , stroje , nástroje ;

 • dluhové závazky ;
 • akcií státních a soukromých společností . Materiální bohatství má vždy objektivní podobu, přístupnou smyslům člověka.

Materiální výhody, které osoba využívá v průběhu své životní činnosti, se mohou mezi sebou lišit z různých důvodů. Je uznáváno rozlišování hmotného zboží:

 • dané od přírody a vyrobené lidmi;
 • spotřebitelů a investic;
 • soukromé i veřejné;
 • reprodukovatelné a neopakovatelné (jedinečné).

Leave a Reply

Your email address will not be published.