Monopolní zisk

Monopolní zisk je zvláštní typ hospodářského zisku, který vzniká v podmínkách monopolu. Tento zisk je způsoben schopností monopolistu omezovat výrobu produktů a ovlivňovat cenu výrobku v jejich prospěch. Existuje jak kauzální vztah, tak výrazný rozdíl mezi nejistotou na jedné straně a monopolem na straně druhé jako zdrojem zisku. Kauzální vztah se projevuje ve skutečnosti, že podnikatel může snížit nejistotu nebo alespoň zmírnit její důsledky díky dosažení monopolní moci.

Monopolní zisk se vztahuje k zisku nad průměrem (obvykle v podmínkách ideální hospodářské soutěže, zisk každé firmy se rovná průměrnému trhu), který získaly monopolní společnosti v důsledku své zvláštní pozice na trhu.

Existence monopolu v jedné nebo jiné podobě je konečným zdrojem hospodářského zisku.

Jednou z podmínek pro získání monopolního zisku je schopnost firmy ovlivňovat ceny a vytvářet je s maximálním přínosem pro sebe, a proto se netvoří přebytkový zisk, ale v důsledku prodeje výrobků za zvýhodněnou cenu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.