Moratorium

Moratorium ( latinské  moratorium – zpomalení, zpoždění):

  • dohoda států odložit nebo zdržet se jakýchkoli akcí na určitou nebo neurčitou dobu (například moratorium na trest smrti).
  • odložení plateb na dluhové závazky po určitou dobu nebo do doby, než nastane odpovídající stav – oficiální a deklarované moratorium.
  • ukončení plateb dluhů, které nejsou stanoveny v termínu – skutečné moratorium.

 • dokumentace dlužníka je, že není schopen zaplatit všechny své dluhy nebo jejich část; zpravidla úmyslné opatření zaměřené na přezkoumání podmínek splacení nezaplaceného dluhu.

Termín je používán v různých významech:

 • Moratorium (vpravo)
 • Moratorium na trest smrti
 • Moratorium na adopci ruských dětí americkými občany
 • Moratorium na jadernou energii v Německu

Literatura

 • Maratij // Běloruské encyklopedie. Na 18 tunách T. 10. Minsk, 2000. P. 105

Leave a Reply

Your email address will not be published.