Splatné účty

Závazky – (. English závazků (A / P)) je splatný subjekt (podnik, organizaci, fyzické osoby ) třetím osobám, že osoba je povinna uhradit.

Splatné účty vznikají, pokud se datum přijetí služeb (děl, zboží, materiál atd.) Neshoduje s datem skutečné platby.

Odpovědnost za škodlivé vyhýbání se navrácení splatných účtů je stanovena v článku 177 trestního řádu Ruské federace .

V účetnictví je obvyklé přidělit několik typů splatných účtů:

  • dluhy dodavatelům a dodavatelům;
  • zadlužení zaměstnancům organizace;
  • dlužné prostředky mimo rozpočet;
  • dluhy z daní a poplatků;
  • zadlužení vůči ostatním věřitelům.

Přítomnost splatných účtů není příznivým faktorem pro organizaci a výrazně snižuje ukazatele při posuzování finanční situace podniku, solventnosti a likvidity.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *