Zpeněžování ekonomiky

Monetizace ekonomiky je charakteristickým znakem systému národního hospodářství , který odráží jeho nasycení likvidními aktivy . Úroveň zpeněžení je určena vývojem finančního systému a ekonomiky jako celku. Také zpeněžení ekonomiky určuje svobodu pohybu kapitálu [1] .

Faktor zpeněžení ekonomiky je ukazatel rovný poměru peněžní zásoby (jednotka M2 – hotovost, šeky, netermínované vklady a hotovostní vklady podniků a obyvatelstvo v bankách) k hrubému domácímu produktu (HDP) [2] . Tento ukazatel dává představu o tom, do jaké míry je ekonomika poskytována s penězi [3] . V řadě vědeckých publikací se odhaduje nejen index monetizace M2 / HDP, ale také M3 / HDP a M1 / ​​HDP [4] [5]. Vyšší M3 / HDP ve srovnání s M1 / ​​HDP, čím více se rozvinul systém bezhotovostních plateb a finanční potenciál ekonomiky. Malý rozdíl naznačuje, že v této zemi je významná část hotovostních transakcí prováděna v hotovosti a bankovní systém je špatně rozvinutý [4] . Umělé zvýšení koeficientu zpeněžení není možné. Jeho růst je poznamenán na pozadí posílení důvěry v národní hospodářskou politiku, hospodářský růst a zvýšení úrovně úspor ve vnitrostátním finančním systému [6] .

Velikost ukazatele ekonomické monetizace závisí na schopnosti státu půjčit peníze na domácím trhu a provádět sociální programy. Současně existuje určitý paradox spojený s rozdíly mezi nominální a reálnou nabídkou peněz. Nekontrolovaná měnová emise nevede ke zvýšení spekulace ekonomiky, ale k jejímu snížení. Rychlý nárůst nominální nabídky peněz v období inflace vede k nárůstu cen, a tedy k nominálnímu HDP, který překonává růst peněžní částky, což následně vede ke snížení koeficientu zpeněžení. Pokles růstu nominální nabídky peněz s rostoucím HDP zvyšuje důvěru v národní peníze, což zase vede ke zvýšení monetizace ekonomiky [7] .

Vysoká úroveň zpeněžení ekonomiky je charakteristická pro rozvinuté země s dobře fungujícím finančním sektorem. Nízká úroveň zpeněžení vytváří umělý nedostatek peněz a tedy i investice. To omezuje hospodářský růst. Současně saturace ekonomiky s penězi v nedokončeném finančním systému pouze povede ke zvýšení inflace a tím i k ještě většímu poklesu spekulace ekonomiky. Důvodem je skutečnost, že dodatečná peněžní zásoba vstupuje na trh spotřeby, zvyšuje agregátní poptávku a nijak neovlivňuje úroveň nabídky [4] .

Úroveň Tabulka monetizace ekonomiky (Marshall poměr) v% pro různé země v průběhu let

YEAR = 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Japonsko 206% 242% 225% 208% 210% 208% 207% 204% 201%
Čína 83% 124% 128% 136% 143% 142% 143% 148% 148%
Kanada 76% 71% 114% 153% 148% 143% 145% 153% 144%
USA 61% 69% 72% 74% 74% 73% 73% 75% 79%
Indie 42% 52% 55% 59% 60% 61% 62% 64% 68%
Jižní Afrika 47% 52% 53% 52% 53% 54% 56% 60% 63%
Brazílie 28% 43% 45% 44% 44% 46% 50% 54% 59%
Ruská federace 15% 13% 14% 15% 17% 20% 22% 25% 31%

Leave a Reply

Your email address will not be published.