Fiskalismus

Fiscalismus je termín, který někdy znamená ekonomickou teorii , že vláda by se měla spoléhat na fiskální politiku jako na hlavní nástroj makroekonomické politiky. Fiskalismus je založen především na keynesovské ekonomice . Fiskalismus v tomto smyslu je v kontrastu s monetarismem [1] , který je spojen s důvěrou v měnovou politiku . Continue reading “Fiskalismus”

Fiskální násobitel

Fiskální multiplikátor nebo multiplikátor Keynes , někdy jako multiplicity efektů v ekonomice je poměr změny národního důchodu ke změně vládních výdajů, které ji způsobují. V obecnějším smyslu exogenní multiprikator náklady na měnící se národní přechod v důsledku jakékoliv změny v autonomním strávil (výdaje na soukromé investice, spotřeba, vládní výdaje a výdaje cizinců při vývozu země), které ji způsobují. Pokud je násobek více než 1, tento zvýšený účinek národních příjmů se nazývá multiplikační efekt. Reálné ekonomické fiskální multiplikátory jsou vypočteny a hodnota nižší než 1, například index po krizi pro Japonsko byla 0,55 [1] jako násobič, může být závislý na jiných ekonomických proměnných, jako je otevřeno / zavřeno trhu a další. Continue reading “Fiskální násobitel”

Rozpočtový deficit

Rozpočtový schodek se vyskytuje tehdy, když je překročení rozpočtových výdajů nad rozpočtovými příjmy. Proto je třeba nalézt dodatečné prostředky na pokrytí tohoto rozdílu. Pokrytí mezeru se nazývá financování deficitu. To lze provést pomocí půjček (např. Vydávání státních cenných papírů , podepsání dluhopisového úvěru s bankou / bankami apod.), Příjmy z privatizace a koncese , granty atd. Pokrytí rozpočtového deficitu s vypůjčenými prostředky představuje vládní dluh . Continue reading “Rozpočtový deficit”

Fiskální politika

Fiskální politikou jsou opatření přijatá státem k regulaci a kontrole státního rozpočtu země. Jedná se o roční finanční plán hospodářského rozvoje státu. Zahrnuje příjmy a výdaje vlády za vykazované období, obvykle jeden rok. Výnosy jsou tvořeny daňovými příjmy a náklady na údržbu neproduktivní sféry (zdravotnictví, školství, armáda, policie atd.). Na konci roku se srovnávají příjmy a výdaje a existují 3 možné scénáře: Continue reading “Fiskální politika”