Platební karta

Kreditní karty jsou obecný termín pro bankovní karty (vydané většiny bank), vizitky (Slovinsko vydané velkými obchodními společnostmi), partnerské karty (vydané společností ve spolupráci s bankami) a licenční karty (vydané bankami nebo společnostmi ve spolupráci se zahraničních společností, kteří jsou držiteli karty – Eurocard / Mastercard, Visa, Diners, American Express). [1] V závislosti na funkční karty rozlišit několik typů platebních karet, přičemž každá z nich má své výhody a nevýhody, [2] : Continue reading “Platební karta”

Mince

Mince (také mince ) jsou peníze v kovové formě, vyrobené s kováním (odtud název). Je často kulatý, může to být také mnohoúhelník. Používá se pro malé měnové hodnoty, pro větší bankovky . Někdy byly vyrobeny z kovu, který měl vlastní hodnotu ( zlato , stříbro ) a dnes se používají různé levnější slitiny . Continue reading “Mince”

Peníze

Peníze jsou obecně platnou platební metodou, kterou lze vyměnit za produkty a služby. Současně jde o měřítko hodnoty produktu nebo služby. Po vymahatelnosti vyměnilo systém placení peněz komoditní burzu jako způsob obchodování. Kromě surovin a cenných papírů mohou peníze sloužit i jako držitelé hodnoty. Continue reading “Peníze”

Akcie

Jedná se o členskou masovou kopii , která představuje spoluvlastnictví ve společné akciové společnosti, a proto dává akcionáři určitá práva, jejichž minimální rozsah je ve Slovinsku stanoven zákonem o společnostech . Akcie jsou zpravidla splaceny v celkové částce, jak jsou zapsány. V případě částečné platby se tyto akcie nazývají prozatímní písmena a musejí být mluveny v názvu. Continue reading “Akcie”

Bankovka

Banka je jedním ze základních prvků moderního měnového systému. Představuje druh dluhopisu banky, která vydává takovou bankovku kdykoli na její žádost. Bankovky podporované příslušnými právními předpisy každé země představují materializovanou formu oficiální měny . Spolu s mincemi tvoří hotovostní část moderních peněz. Continue reading “Bankovka”

Fiskalismus

Fiscalismus je termín, který někdy znamená ekonomickou teorii , že vláda by se měla spoléhat na fiskální politiku jako na hlavní nástroj makroekonomické politiky. Fiskalismus je založen především na keynesovské ekonomice . Fiskalismus v tomto smyslu je v kontrastu s monetarismem [1] , který je spojen s důvěrou v měnovou politiku . Continue reading “Fiskalismus”

Fiskální násobitel

Fiskální multiplikátor nebo multiplikátor Keynes , někdy jako multiplicity efektů v ekonomice je poměr změny národního důchodu ke změně vládních výdajů, které ji způsobují. V obecnějším smyslu exogenní multiprikator náklady na měnící se národní přechod v důsledku jakékoliv změny v autonomním strávil (výdaje na soukromé investice, spotřeba, vládní výdaje a výdaje cizinců při vývozu země), které ji způsobují. Pokud je násobek více než 1, tento zvýšený účinek národních příjmů se nazývá multiplikační efekt. Reálné ekonomické fiskální multiplikátory jsou vypočteny a hodnota nižší než 1, například index po krizi pro Japonsko byla 0,55 [1] jako násobič, může být závislý na jiných ekonomických proměnných, jako je otevřeno / zavřeno trhu a další. Continue reading “Fiskální násobitel”