Rozpočtový deficit

Rozpočtový schodek se vyskytuje tehdy, když je překročení rozpočtových výdajů nad rozpočtovými příjmy. Proto je třeba nalézt dodatečné prostředky na pokrytí tohoto rozdílu. Pokrytí mezeru se nazývá financování deficitu. To lze provést pomocí půjček (např. Vydávání státních cenných papírů , podepsání dluhopisového úvěru s bankou / bankami apod.), Příjmy z privatizace a koncese , granty atd. Pokrytí rozpočtového deficitu s vypůjčenými prostředky představuje vládní dluh . Continue reading “Rozpočtový deficit”

Fiskální politika

Fiskální politikou jsou opatření přijatá státem k regulaci a kontrole státního rozpočtu země. Jedná se o roční finanční plán hospodářského rozvoje státu. Zahrnuje příjmy a výdaje vlády za vykazované období, obvykle jeden rok. Výnosy jsou tvořeny daňovými příjmy a náklady na údržbu neproduktivní sféry (zdravotnictví, školství, armáda, policie atd.). Na konci roku se srovnávají příjmy a výdaje a existují 3 možné scénáře: Continue reading “Fiskální politika”